Benvolgut amic o amiga,

L’Escola Salesiana de Sant Boi és una realitat nascuda l’any 1964 i pertany a la Congregació Salesiana, institució amb presència en 132 països del món i amb més de 150 anys d’experiència educativa.

Des dels seus orígens la nostra escola ha anat diversificant la seva oferta educativa i ha anat donant resposta als reptes dels temps. Així mateix, s’ha consolidat com un espai de prestigi i de qualitat en el món de l’educació a la nostra ciutat (està certificada amb l’ISO 9001:2008 en excel·lència educativa).

Com a escola salesiana i seguint l’estil de Sant Joan Bosco (declarat Pare i Mestre de la Joventut), tenim especial cura de:

Un ambient educatiu acollidor, alegre, creatiu i amb dedicació il·lusionada al treball de cada dia. Amb un qualificat equip d’Assessorament Psicopedagògic i una acurada formació de l’equip docent donem respostes diversificades segons la realitat de cada alumne.

Treballem per una relació educativa personalitzada basada en la familiaritat, la confiança i la presència-convivència enmig dels nostres infants i joves. Som una escola oberta i acollidora.

Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau. Promovem la inserció en la societat de forma responsable i constructiva. Fomentem, respectant la llibertat de cada persona, el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent i tenim en Jesús de Natzaret un model a seguir.

Som una escola que viu el sentit de la pertinença a un país, i que al mateix temps se sent part d’un món sense fronteres. Assumim, com a fet ineludible, la realitat de la cultura catalana i insistim en l’ús i l’ensenyament de la seva llengua com a element vehicular i d’espontània convivència en tots els àmbits de la vida escolar. Acollim també, amb convenciment de valor afegit i riquesa inqüestionable, altres cultures properes i llunyanes, incorporant i integrant alumnes amb parles i tradicions diverses.

A l’escola tenim un equip il·lusionat d’educadors i educadores que constantment assumeixen el repte de l’educació amb professionalitat, dedicació i optimisme. En aquest sentit, és un equip que desenvolupa uns plans de formació molt acurats per a donar resposta a la missió educativa i a la realitat actual del món de l’educació.

Així mateix, posem al servei de l’educació els avenços pedagògics i tecnològics més actuals i unes excel·lents instal·lacions, amb l’objectiu de preparar els nostres alumnes per al futur. En aquesta línia destaquem el Projecte “Escola Digital” (totes les aules tenen pissarres digitals) i la posada en marxa d’un Pla per convertir la nostra escola en una Escola Plurilingüe, tot donant especial importància a l’anglès.   

Projectem l’educació més enllà de les aules i oferim una àmplia oferta extraescolar i d’educació en el lleure a través de múltiples activitats formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més àmplies.

Però sabeu quin és el reconeixement més gran que tenim? El dia a dia dels nostres alumnes i el dels antics alumnes que, un cop finalitzada la seva escolaritat entrenosaltres, segueixen venint per parlar amb els professors i per demanar consell.

I és que com deia Don Bosco, l’educació és cosa del cor. Veniu a la nostra escola i ho comprovareu!

 

 ens presentem 2

ens presentem 6

ens presentem 8

ens presentem 1

ens presentem 4

ens presentem 5

ens presentem 7

ens presentem 10