E stem convençuts que la proposta cristiana de vida ens porta a una vida viscuda en plenitud i a la felicitat. És per això que eduquem en clau evangélica, i que treballem perquè tota l’escola s’impregni, en les experiències i vivències del dia a dia, d’aquests valors que Jesús ens va transmetre.

L a nostra escola disposa d'un Departament d'Acció Pastoral que té com a objectiu animar un conjunt d'iniciatives escolars i no acadèmiques que facin del nostre centre un lloc on siguin una realitat la participació i el compromís vers un mateix i cap els altres.

 

 

 

Creiem que fer pastoral a la nostra escola vol dir:

-Fer present el missatge de Jesús.

-Seguir els passos de Don Bosco en la sensibilitat pels infants i joves, i en la seva pedagogia.

-Acompanyar, fer seguiment dels processos educatius, personals i vocacionals dels nostres alumnes.       

-Educar en valors.

-Oferir experiències significatives de celebració, de pregaria i de vivència de la  pròpia interioritat.

-Optar per l’àrea de religió com una àrea fonamental per a la construcció i formació de la persona.

 

-Sensibilitzar envers els problemes de la societat i la realitat del món.

-Fer protagonistes els joves en totes les accions pastorals que portem a terme.

A continuació us presentem , en línies generals, aquelles eines i activitats que ens ajuden a fer realitat els objectius abans plantejats i el lema d'enguany.