EL SERVEI D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC   (EL SAPP)

ELS PROFESSIONALS: L’Equip d’assessorament psicopedagògic de la nostra escola el formen dos persones: Fàtima Palau (per EI, CI i CM) i Fina Monfort (per CS i ESO).

 

EL NOSTRE MODEL D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC:  El rol de l’assessor és col·laboratiu i s’acosta al model sistèmic. Això vol dir que es treballa en diferents àmbits:  professors, alumnes i famílies. Per portar a terme la nostra tasca des d’aquest model, formem part de diferents equips de treball de l’escola: Equip Directiu, Equips de coordinació, Equips de tutors, CAD (Comissions d’atenció a la diversitat)... També formem part de l’equip de psicopedagogs de la Inspectoria Salesiana.

Ens coordinem amb altres professionals externs que treballen amb els alumnes: EAP, CSMIJ, CDIAP, Hospital de dia, EAIA, Serveis socials, psiquiatres, psicòlegs,...

 

COM ACCEDIR AL SERVEI: L'accés al servei es fa fonamentalment a través del tutor/a de l'alumne/a

 

DEMANDES MÉS FREQÜENTS: Les demandes ens arriben per part dels tutors, de les famílies, i en el cas de l’ESO també ens arriba per part del propi alumne/a.

De vegades es produeixen situacions relacionades amb l’ansietat, processos depressius, dificultats de relació amb companys, problemes a la família, dificultats en els aprenentatges, hàbits, conducta......