EL TREBALL PER AMBIENTS

El curs 2017-2018 hem engegat a educació infantil una nova metodologia de treball, els Ambients d’Aprenentatge.

Aquesta iniciativa neix de la necessitat de respondre a la nova realitat dels alumnes i del món que els envolta, d’apropar-los a experiències i situacions diferents i a la vegada més properes, adaptant-nos a les necessitats de cada infant oferint diferents possibilitats on cada alumne es senti còmode i capaç d’enfrontar cada repte. Pretenem així que els nens i les nenes funcionin amb autonomia, fomentant la iniciativa i la responsabilitat.

COM HO FEM?

Tres tardes a la setmana els alumnes de les tres classes es barregen, i a partir dels seus interessos oferim 5 espais amb 5 ambients diferenciats d’aprenentatge ( art, llengua, matemàtiques, joc simbòlic i experimentació). En cada espai troben diferents activitats que poden realitzar lliurament, amb la presència d’un adult que fa de guia, els acompanya i ajuda. Els infants poden d'aquesta manera actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se... i interactuar amb els altres. En definitiva, una experiència de joc i experimentació que potencia el desenvolupament i creixement educatiu de tota la seva persona.

En el següent vídeo podeu veure més clarament què consisteix.