PROJECTES A ESO

La ciència i el coneixement humà, a l'hora d'estudiar la realitat que ens envolta tendeix a especialitzar-se, a fragmentar aquesta realitat en àmbits de coneixement sovint excessivament tancats en ells mateixos, estancs. És per tant tradicional que les escoles compartimentin els ensenyaments d'una forma fragmentada que no existeix en la vida real. Aquesta és la base de l'aprenentatge tradicional, on el que s'estudiava, i s'evaluava, de matemàtiques, per exemple, sovint no tenia res a veure amb el que es feia amb altres matèries. No cal dir que aquesta independència tan absoluta entre assignatures sovint provocava reiteracions i equívocs i conduia a una manca de visió global dels fets.

Aquesta situació està molt lluny de ser el que es trobaran el dia de demà els nostres alumnes, perquè la societat en que es mouran, el seu futur lloc de treball, i de fet el món sencer, no està parcel·lat per assignatures, matèries o crèdits sinó que és únic, global i holístic. Si el nostre objectiu és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes preparats per al futur cal, com a mínim, introduir part del currículum amb un treball més interdisciplinar: El treball per projectes.

El curs 1718 estem introduint aquesta metodologia en el curs de 1rESO. Fem 5 projectes al llarg del curs: Connecta’t, Ultimate Challenge, Dissenyem aliens, 1,2,3 acción i Comarques de Catalunya. El treball es fa sempre en grup, normament de 4 alumnes, tres tardes a la setmana (dimarts, dimecres i dijous). amb un total de 6 hores.

En aquests moments hi ha 4 professors itinerants atenen els tres grups de 1rESO, trencant d'aquesta forma la tradicional relació 1 professor/1 grup. L'avaluació dels projectes segueix el nou model competencial.

El primer projecte (Connecta't) té com a principal objectiu l'adquisició d'un coneixement prou ampli de les TIC. Això permet que el treball per projectes es desenvolupin utilitzant eines informàtiques com són Classroom, Creació en xarxa de carpetes: Unitats d’equip, eines DRIVE: Processador, full de càlcul, presentacions.... i, si s'ecau, edició on line de vídeos.

En un futur immediat està previst implementar també una franja de Treball per Projectes en els cursos de 2n i 3r d'ESO.