Educació infantil a la nostra escola comprèn els nens i nenes de 3 fins a 6 anys. Tenim una sola línia, és a dir, una sola classe per cada edat,   el que ens permet oferir un tracte acollidor i proper als infants i  les famílies.

 Aprendre és, per a l'infant, construir nous significats de la realitat que l'envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirits, i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.

Per assolir aquest objectiu adoptem una metodologia oberta i vivencial que fa possible l'adquisició de coneixements, destreses i habilitats i potencia la relació entre els infants. 

Els pares, mares o tutors en el sí de la família, i els docents en el centre educatiu, esdevenen peces clau en l'educació de l'infant.

Com ho fem?

 • Racons de Joc: El joc simbòlic ajuda al nen a desenvolupar les seves potencialitats i a relacionar-se amb la resta d'infants
 • Ambients d'aprenentatge: Es treballa tres tardes a la setmana, en grups de diferents edats dividits en cinc ambients  triats pels nens i nenes (llenguatge verbal, matemàtic, artístic, simbòlic i experiments)
 • Projecte: Aprenem a buscar informació,  a resoldre els dubtes que sorgeixen i que ens motiven a seguir aprenent.
 • Anglès: Es treballa l'anglès des de P3. 
 • Educació emocional: Treballem la interioritat i el creixement personal tot tenim com a objectiu la globalitat de la persona.
 • Pissarra digital interactiva: A través d'aquesta eina treballem els diferents llenguatges (Llenguatge musical, matemàtic, ...)
 • Grafomotricitat : Seqüenciació del treball de motricitat fina

 

Activitats complementàries

 • Anglès
 • Lletres Divertides (P3)
 • Educació emocional  
 • Educació en valors
 • Grafisme
 • Padrins  (P4 i P5)

  

Reforç, atenció individualitzada

Donem suport a aquells alumnes que presenten algun tipus de dificultats en l'adquisició d'aprenentatges, hàbits, relacions amb els altres....

En casos que es necessiti els tutors disposen de l’ajuda i orientació del Servei d'Assessorament Psicopedagògic (SAPP)