DSC00154                           DSC02303 

 

 

Educació infantil a la nostra escola comprèn els nens i nenes de 3 fins a 6 anys. Tenim una sola línia, és a dir, una sola classe per cada edat,   el que ens permet oferir un tracte acollidor i proper als infants i  les famílies.

Aprendre és, per a l’infant, construir nous significats de la realitat que l’envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirits, i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.

 Per assolir aquest objectiu adoptem una metodologia oberta i vivencial que fa possible l’adquisició de coneixements, destreses i habilitats i potencia la relació entre els infants. 

 Els pares, mares o tutors en el sí de la família, i els docents en el centre educatiu, esdevenen peces clau en l’educació de l’infant.

 

Com ho fem?

  • Racons de Joc:  El joc simbòlic ajuda al nen a desenvolupar les seves potencialitats i a relacionar-se amb la resta d'infants
  • Racons de treballar:  Tres dies a la setmana, amb dues mestres a l’aula, els nens treballen les diferents àrees segons els seus interessos.
  • Projecte:  Aprenem a buscar informació,  a resoldre els dubtes que sorgeixen i que ens motiven a seguir aprenent.
  • Anglès: Es treballa l'anglès des de P3. 
  • Educació emocional : Treballem la interioritat i el creixement personal tot tenim com a objectiu la globalitat de la persona.
  • Experiments : Descoberta des del mètode científic.
  • Pissarra digital interactiva: A través d'aquesta eina treballem els diferents llenguatges (Llenguatge musical, matemàtic, ...)
  • Grafomotricitat : Seqüenciació del treball de motricitat fina

 

 

Activitats complementàries

 

 Anglès     DSC01131
Lletres Divertides
Educació emocional  
Educació en valors
Grafisme (P3)
Experiments (P4 i P5)

 

 Reforç, atenció individualitzada

 Donem suport a aquells alumnes que presenten algun tipus de dificultats en l’adquisició d’aprenentatges, hàbits, relacions amb els altres....

En casos que es necessiti els tutors disposen de l’ajuda i orientació del Servei d'Assessorament Psicopedagògic (SAPP).