L’etapa d’Educació Primària comprèn els nens i nenes de 6 a 12 anys. En tenir una sola línia només hi ha una aula per nivell, oferint un tracte proper i familiar als nostres alumnes.

L’educació Primària té com a objectiu preparar als alumnes per ser persones que s’han de desenvolupar en una societat i un món canviat. Els ensenya a pensar i actuar de forma integrada, a interrelacionar els aprenentatges, promou l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions, a fomentar la iniciativa, la creativitat i l’esperit crític, les ganes d’aprendre i a desenvolupar la capacitat d’esforç i treball.

 

Les escoles salesianes volem educar una persona resilient, oberta, autònoma, emprenedora, responsable, col·laborativa, compromesa, crítica, comunicativa, resolutiva, enginyosa i creativa per tal que sigui capaç de dissenyar un projecte de vida que l’ajudi a esdevenir un agent social transformador.

Els educadors de les escoles salesianes ens comprometem a treballar des de l’estil educatiu de Don Bosco, fonamentat en la raó, la religió i l’amor, per desenvolupar en els nostres alumnes aquesta proposta competencial.

Per tot això la nostra escola a l’etapa d’Educació Primària treballem de la següent manera:

  • Treball per projectes: Alumnes de cicle barrejats treballen amb tres mestres durant 8 hores a la setmana, continguts de català, matemàtiques, castellà, naturals i socials. Aprenem de forma cooperativa a partir de petits reptes o situacions. Durant el curs 2017-2018 aquest treball s’ha iniciat el Cicle Mitjà, i el proper curs 2018-2019 s’iniciarà al Cicle Superior.
  • Racons: Treball en petit grup on es treballen aspectes de diferents àrees de forma més lúdica.
  • Apadrinament lector: alumnes més grans fan de padrins dels més petits i els acompanyen en la motivació per la lectura.
  • Anglès: A més a més de les 2 hores d’anglès, de 1r a 4t de primària es fa Arts&Crafts, i a 5è i 6è una activitat complementària també en anglès.
  • Aules digitalitzades: disposem de pissarres digitals a totes les aules. A més a més els alumnes de 3r i 4t treballen amb les tauletes Snappet.
  • Atenció individualitzada: que tots els alumnes aprenguin és el nostre objectiu, per això donem suport a tots els nostres alumnes que ho necessiten. Disposem d’un Servei d’Assessorament Psicopedagògic, on mestres i especialistes busquem el millor per cada alumne.