Informació general

L’etapa d’educació primària es troba al primer pis de l’escola. Consta de tres cicles, dividits en dos cursos.

 Cicle Inicial (CI)  : 1r i 2n, del 6 als 8 anys

 Cicle Mitjà (CM) : 3r i 4t, dels 8 als 10 anys

Cicle Superior (CS) : 5è i 6è, dels 10 als 12 anys

 La nostra finalitat en aquesta etapa  és que els  alumnes potenciïn   les seves capacitats i habilitats per  aconseguir un desenvolupament integral de la persona.

 

Com ho fem

 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Grups flexibles

Atenció individualitzada

Desdoblaments

Petit grup

Assessorament psicopedagògic

Atenció a alumnes amb necessitats educatives especials.

 

SEGUIMENT TUTORIAL

 Reunions grupals amb famílies

Entrevistes individuals amb famílies

Assessorament psicopedagògic grupal

Entrevistes individuals amb els alumnes

Acompanyament tutorial

 

ACTIVITATS CURRICULARS

 Àrees de matemàtiques, català, coneixement del medi natural, social i cultural, angles , castellà, música, plàstica,  ed. física i religió.

 Treballades amb diferents metodologies: racons , projectes ,...

 Amb diferents agrupacions: individual, parelles, petits grups, gran grup, ...

 I amb l’ajuda de la tecnologia: pissarra digital interactiva a totes les aules

 

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES

 Racons

Padrins de lectura

 Informàtica

 English is fun!

 Jocs de Recerca  i investigació

 Educació en valors

 

FESTES I TRADICIONS

Celebrem les festes tradicionals catalanes (castanyada, nadal, carnestoltes, St. Jordi, Jocs florals.….)

I les pròpies del nostre centre (D. Bosco, Mª. Auxiliadora,…….)

I d’altres que ens ajuden a fomentar la convivència entre els alumnes de tota l’etapa i del centre. (Festa de benvinguda, setmana cultural, festival de final de curs,…..)

 

SORTIDES CULTURALS

Les sortides culturals ens ajuden a reforçar de manera vivenciada els aprenentatges de les diferents matèries treballades a l’aula

Sortides de medi natural

Sortides d’història

Sortides de música, plàstica

Teatre en anglès

Colònies