Parlar de parròquia animada per salesians és parlar de l’aportació original que aquests ofereixen dins d’una església particular.

Per tant, desenvolupar la identitat salesiana en la parròquia és una condició de vida per als salesians i un dret de l’Església a ser enriquida amb un do que la fa més universal i eficaç en la fermentació evangèlica del món.

 

En principi, tots els trets d’una parròquia salesiana estan descrits a la “Proposta Educativa de les Parròquies confiades als salesians”. De totes maneres, nosaltres en subratllem aquests principis:

· Una parròquia amb una opció preferencial pels joves, i els més pobres, com a eix transversal que impregna tota la vida de la comunitat parroquial.

· Una parròquia amb una opció popular, i per tant, integrada en el barri.

· Que és situa al barri com a centre d’evangelització, fomentant la centralitat del Crist, de l’Eucaristia i el paper peculiar de Maria. En aquesta evangelització, procura ser punt de referència especialment dels allunyats.

· Que desenvolupa la seva tasca evangelitzadora des de l’educació i la promoció integral de la persona (humana i cristiana).

· Una parròquia que vetlla contínuament per ser comunitat i que es viu l’acollida a les persones, l’atenció als grups i l’esperit de família. Per això crea l’harmonia entre tots els grups, tot procurant la promoció dels propis de la família salesiana.

· Una parròquia, que en la nostra situació social actual, fa una opció per les persones nouvingudes, especialment els joves i les seves famílies, afavorint la interculturalitat i el diàleg interreligiós.

 

 

 

La web és: http://mauxiliadora.santboi.salesians.cat/