A la nostra escola hem incorporat noves maneres d'ensenyar per afavorir noves maneres d'aprendre. es tracta del PROJECTE ESCOLA DIGITAL: 

El PROJECTE ESCOLA DIGITAL és concreta en: 

A partir de 1r ESO cada alumne/a té un ordinador personal, amb tot el programari necessari per al curs (Windows, Office, etc….). L'escol adisposa d'un fons d'aparells de reserva per deixar en préstec en cas d'avaria mentre dura la reparació. Existeix un protocol que explica els pasos a seguir.

article escola digitalLa majoria de matèries han substituït els tradicionals llibres de paper per llibres digitals: Llibres on-line interactius als quals s'accedeix mitjançant una contrasenya. 

L’alumne/a pot accedir a les pàgines web del professor que complementen el seu aprenentatge. 

A més, cada alumne de l'ESO disposa d'un compte de gmail gestionat per l’escola, la qual cosa permet: 

Una interacció més directa i ràpida professor-alumne i alumne-professor. 

L’ús del Google drive: Que permet treballar de forma virtual amb l'ordinador als alumnes, tant de forma individual com grupal.

 

L'utilització de l'aplicació Google classroom en moltes matèries per recollir materials, enviar tasques, etc

Totes les aules i pràcticament tots els espais de l'escola estan equipats amb projectors PDI (Pissarres Digitals Interactives) i connexió WIFI

La planificació dels deures es pot fer a través del calendari.

Tot i que la normativa especifica que han de venir carregats de casa, les aules disposen d'endolls per recarregar els portàtils. 

A Cicle mitjà d'EP hem començat aquest curs a treballar amb tauletes de la plataforma snappet. està previst ampliar aquest recurs a tota  l'etapa en el futur.

A més disposem de dues aules Informàtica amb ordinadors per treballar les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en el camp de l'educació.

 

Aquests recursos ens permeten potenciar les següents línies d’acció:

  • Més atenció a la diversitat
  • Més motivació i aprofundiment en l'estudi
  • Millor ensenyament-aprenentatge
  • Més interacció entre alumnes i professors
  • Més vinculació amb el món real
  • Més preparació per afrontar els reptes formatius del futur 

1X1