La nostra escola aposta per fomentar l’ensenyament plurilingüe des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglès i de manera optativa, Francès a Secundaria.

Per això, dins del nostre projecte educatiu l’aprenentatge de  llengües estrangeres té un paper molt important que es concreta en les següents accions:

-Disposem d’un Auxiliar de conversa que ens ajudar a millorar les habilitats comunicatives dels nostres alumnes en Anglès. És present a totes les etapes educatives, des de P3 a 4rt de l’ESO.

 
plurilinguisme 03 2014
 

-Els alumnes disfruten d’ obres de teatre en Anglès des de P3 a 4rt ESO organitzades per la companyia IPA Theatre.

-L’ESO i el Cicle superior de Primària participa al concurs “The Fonix” (Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya)

                                                                                  

-Infantil i Primària:

Iniciem l’Anglès a P3 utilitzant una metodologia lúdica que ajudi als nens a percebre l’anglès com una llengua viva i útil dins la seva formació.

La Psicomotricitat a P4 i P5 s’impartirà en Anglès amb grups desdoblats.

La matèria de Plàstica a 1r de Primària també és en Anglès

A Primària, tots els cursos fan dues hores  d’Anglès, a més de tenir un racó d’Anglès a Cicle Inicial  i un taller setmanal amb grups reduïts al Cicle Mitjà.

Cicle superior, a banda de les dues hores lectives, dedica una hora setmanal a consolidar el continguts d’Anglès d’una manera més lúdica i vivencial:

-A cinquè aquest any realitzem un projecte Etwinning anomenat “Playing with words” amb una escola de Polònia per tal de crear situacions a l’aula on l’Anglès sigui un instrument real de comunicació.

-A sisè ens dedicarem a fer Drama (Teatre) per reforçar la pronuncia i espontaneïtat de la parla en Anglès.

 

-Secundària:

La matèria d' "Educació Visual i Plàstica" es realitza en Anglès a 1r i 3r d’ESO.

A 1r  d’ESO es fa una complementària (Activitats en Anglès)  per reforçar totes les habilitats relacionades amb l’aprenentatge de l’Anglès (Reading, Listening, Speaking and Writing).

Una part del temari de  Física i Química de 3r d’ ESO es fa en  Anglès, mitjançant el programari on-line : Science-Bits.

Algunes matèries optatives també s’imparteixen en Anglès com la Informàtica i Water a 2n d’ESO

El Francés és una matèria optativa a 3r i 4rt d’ESO.

Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi-Activa

L’Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi - Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar.

Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi - Activa tindran la possibilitat de millorar el seu nivell de l’idioma escollit en grups reduïts i certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials.

Hi ha grups des d’Infantil fins a l’ESO.SI voleu més informació consulteu la pàgina web de l’escola.

chalkboard bilingual ed