La nostra escola aposta per fomentar l’ensenyament plurilingüe des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglès i de manera optativa, Francès a Secundaria. Per això, dins del nostre projecte educatiu l’aprenentatge de  llengües estrangeres té un paper molt important que es concreta en les següents accions:

       plurilinguisme 03 2014                                                                

 -Infantil i Primària:

Iniciem l’Anglès a P3 utilitzant una metodologia lúdica que ajudi als nens a percebre l’anglès com una llengua viva i útil dins la seva formació.

La Psicomotricitat a P4 i P5 s’imparteix en Anglès amb grups desdoblats.

La matèria de Plàstica de 1r a 3r de Primària s'imparteixen també en Anglès

A Cicle Superior, a banda de les dues hores lectives, hi ha una hora setmanal complementària d'speaking amb l'objectiu de millorar la pronuncia i espontaneïtat de la parla en Anglès d'una maneera més lúdica i vivencial

 

 -Secundària:

La matèria d' "Educació Visual i Plàstica" es realitza en Anglès a 1r i 3r d’ESO.

Una part del temari de  Física i Química de 2n i 3r d’ ESO es fa en  Anglès, mitjançant el programari on-line : Science-Bits.

Algunes matèries optatives també s’imparteixen en Anglès

El Francés és una matèria optativa a 3r i 4rt d’ESO.

 

 -Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi-Activa

L’Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi - Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar.

Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes Salesians Sant Boi - Activa tindran la possibilitat de millorar el seu nivell de l’idioma escollit en grups reduïts i certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials.

Hi ha grups des d’Infantil fins a l’ESO.SI voleu més informació consulteu la pàgina web de l’escola.

 

  - A més:

 -Disposem d’un Auxiliar de conversa que ens ajudar a millorar les habilitats comunicatives dels nostres alumnes en Anglès. És present a totes les etapes educatives, des de P3 a 4tESO

 -Els alumnes disfruten d’obres de teatre en Anglès des de P3 a 4rt ESO organitzades per la companyia IPA Theatre.

-L’alumnat de l'ESO i del Cicle superior de Primària participa habitualment en el concurs “The Fonix” (Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya

- L'escola està adherida al programa PIPE (Pla integral de plurilingüisme educatiu). Podeu coneixer més coses d'aquest programa AQUÍ 

 - A l'estiu organitzem, junt amb l'escola salesiana de Sant Vicenç, estades de 15 dies a Dublín. Podeu accedir a més informació AQUÍ

 

 chalkboard bilingual ed