El FEAC és un programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatiusentre els pares i les mares iels mestres i professors de les escoles de llurs fills.

Durant la trobada s’ofereixen diferents dinàmiques com diàleg en grups,lectures,vídeos o webs comentats i activitats variades. La durada de la sessió és d’hora i mitja aproximadament.

Durant el curs es realitzen unes 5 trobades (una d’elles a càrrec d’un especialista extern a l’escola,que ens ve a conferenciar sobre un tema interessant per tots).

El FEAC sorgeix de la necessitat d’establir i mantenir relacions família/escola, de compartir preocupacions respecte l’educació dels nostres alumnes; de la necessitat d’assegurar un mínim de coherència entre l’acció educativa de la família i la de l’escola. 

 

 

DSC09813 DSC09810

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  http://www.escolacristiana.org/feac